Członkowie

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Pożarników Polskich

Wzór – Deklaracja przystąpienia do SPP (1) – pobierz Plik DOC

Członkowie wspierający – ( lista osób i firm jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji)

 

Zapraszamy  Firmy i  wszystkie chętne osoby   , które   chcą  z nami   współpracować   w zakresie  popularyzacji problematyki  ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i urządzeń  do wykrywania , zapobiegania                   i zwalczania pożarów  oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa                                  – do prezentowania swoich wyrobów na naszej stronie oraz przedstawiać je na organizowanych przez nas lub dla naszych członków szkoleniach.