Władze SPP

ZARZĄD Stowarzyszenia Pożarników Polskich

Funkcja Imię i Nazwisko
Prezes Janusz Łasak
Wiceprezes Zbigniew Łuczak
Sekretarz Roman Kalinowski
Skarbnik
Członek Joanna Kociubińska

Komisja rewizyjna

Funkcja Imię i Nazwisko
Przewodniczący „Wakat”
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Tekliński