Władze SPP

ZARZĄD Stowarzyszenia Pożarników Polskich

Funkcja Imię i Nazwisko
Prezes Janusz Łasak
Wiceprezes Zbigniew Łuczak
Sekretarz Roman Kalinowski
Skarbnik
Członek Joanna Kociubińska

Komisja rewizyjna

Funkcja Imię i Nazwisko
Przewodniczący Mirosław Ujek
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Tekliński


Zarząd Sekcji Branżowej Energetyków

Funkcja
Prezes Piotr Koczuba
Wiceprezes Tadeusz Lebioda
Członek

Zarząd Sekcji Branżowej Komendantów ZSP i ZSR

Funkcja
Prezes Roman Jaroszewski
Wiceprezes Ireneusz Litwinowicz
Członek Roman Kielin