Kontakt

STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH                                                                                      ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa,                                                                                                 tel/fax 22 870 20 24,
e-mail: biuro3@spp.waw.pl                                                                                                                       NIP 1132976371                                                                                                                                               REGON 380459706 

Prezes – Janusz Łasak – 602 733 554 , e- mail : janusz.lasak@centrum.waw.pl