Kontakt

Zarząd Stowarzyszenia Pożarników Polskich informuje, ze z dniem 01.11.2012 r. nastąpiła zmiana adresu naszej organizacji. W związku z powyższym wszelką korespondencję do Zarządu SPP należy kierować na adres: Stowarzyszenie Pożarników Polskich
ul. Fleminga 2
03-176 Warszawa
e-mail: stowpozpol@o2.pl
telefony :
Prezes Witold Frankowski 602 29 29 04
Wiceprezes Zbigniew Łuczak 512 000 555

Stowarzyszenie zostało powołane w 1990 roku i wpisane do rejestru sądowego w
dn. 2.10.1990r. pod numerem RST 846

NIP: 113-02-10-162
Konto bankowe: PEKAO S.A. O/Warszawa 18 1240 6074 1111 0000 4996 2389

 

Mapka dojazdu: