Nowości

W dniu 15.03.2018 r. złożono kolejne pismo do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy dotyczące dokonanych zmian organizacyjnych w Zarządzie i w statucie Stowarzyszenia celem rejestracji tych zmian i ich zapisanie w rejestrze KRS.

Od dnia 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : stowpozpol@o2.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:
Bank PEKAO S.A. Oddział w W-wie 18 1240 6074 1111 0000 4996 2389

———————————————————————–

SZKOLENIA W 2018 R.

SPP planuje zorganizowanie kolejnych szkoleń:

  • ogólnych z cyklu: „NOWOCZESNA TECHNIKA I WIEDZA POŻARNICZA W ZAKŁADZIE PRACY”
  • specjalistycznych dla SEKCJI ENERGETYKÓW ORAZ KOMENDANTÓW ZSP i ZSR

Na zakończenie uczestnikom szkoleń zostaną wydane certyfikaty o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły w Dziale „SZKOLENIA”

Dodaj komentarz