Nowości

NADZWYCZAJNY ZJAZD CZŁONKÓW

W dniu 20.01.2017 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym uchwalono nowy statut SPP. Treść jego po zarejestrowaniu w sądzie będzie opublikowana na naszej stronie internetowej.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:
Bank PEKAO S.A. Oddział w W-wie 18 1240 6074 1111 0000 4996 2389

———————————————————————–

SZKOLENIA W 2017 R.

SPP zorganizuje w 2017 r. cykl 3 szkoleń o tematyce ogólnej pod nazwą

„TECHNIKA I WIEDZA POŻARNICZA W ZAKŁADZIE PRACY”

Na zakończenie uczestnikom szkoleń zostaną wydane certyfikaty o ukończeniu szkolenia doskonalącego. Terminarz szkoleń:

  • 18 – 20.01.2017 r. – odbyło się
  • 24 – 26.05.2017 r. – w Kudowie Zdrój – odbyło się

 SZKOLENIE SEKCJI ENERGETYKÓW (4 – 6.10.2017 r.

Stowarzyszenie Pożarników Polskich zorganizowało w dniach 4 – 6.10.2017r. () szkolenie w  Augustowie , pod nazwą:

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Szczegóły w „szkoleniach”

 

Dodaj komentarz