Nowości

ANWIL S.A. Grupa Orlen Włocławek aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

KOMENDANT STRAŻY POŻARNEJ

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • zapewnienie gotowości operacyjnej Zakładowej Straży Pożarnej do działań w przypadku wystąpienia pożaru, awarii chemicznej lub innego miejscowego zagrożenia
 • podejmowanie działań prewencyjnych poprzez wykonywanie kontroli zabezpieczenia Zakładu, bieżące kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz opiniowanie dokumentacji projektowej
 • bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie działania ZSP ANWIL S.A. oraz uczestnictwo w działaniach w ramach SPOT
 • zarządzanie Zakładową Strażą Pożarną
 • zapewnienie działalności ZSP ANWIL w ramach SPOT
 • zatwierdzanie planu szkoleń i ćwiczeń w celu zapewnienia właściwej gotowości każdego strażaka
 • inicjowanie zmian procedur, standardów i zasad z obszaru bezpieczeństwa pożarowego w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa obiektów
 • przygotowanie Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego oraz zapewnienie przygotowania materiałów do Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego
 • udział w opracowaniu raportu o bezpieczeństwie
 • przygotowanie planu i budżetu ZSP z uwzględnieniem elementów rozwojowych i inwestycyjnych w dłuższym horyzoncie czasowym
 • rozliczenie, kontrolę lub bilansowanie realizacji planów budżetowych wraz z oceną efektywności zgodnie z przyjętymi założeniami
 • ustalanie priorytetów i sposobów realizacji celów i działań w sposób pozwalający na uzyskanie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego zgodnego z założeniami, strategią, planami z uwzględnieniem wymagań rynku
 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów produkcyjnych zgodnie z przypisanym zakresem odpowiedzialności
 • zapewnienie typizacji sprzętu interwencyjnego, środków gaśniczych i wyposażenia jednostki oraz podręcznego sprzętu gaśniczego i ratowniczego będącego na wyposażeniu Spółki
 • współpraca z innymi Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej GK ORLEN
 • zapewnienie właściwego współdziałania ZSP z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych (ratownictwo medyczne, techniczne, drogowe) w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych rozwój i efektywne wykorzystanie sił i środków ZSP oraz systemów przeciwpożarowych na instalacjach produkcyjnych
 • pełnienie roli wiodącego specjalisty w zakresie rozwoju, optymalizacji, wzrostu efektywności praktycznych rozwiązań operacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

Pracując w ANWIL S.A. możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • dodatkowe benefity dla pracowników i ich rodzin
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, kursy językowe
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • dynamiczne środowisko pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pożarnicze – inżynier pożarnictwa, bezpieczeństwo pożarowe
 • dodatkowe studia lub szkolenia z zakresu bezpieczeństwa procesów przemysłowych i  bezpieczeństwa pracy – mile widziane
 • minimum 5 lat doświadczenia w ochronie przeciwpożarowej
 • minimum 3 lata doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi
 • umiejętności przywódcze oraz zarządzania pracą zespołu
 • profesjonalizm, otwartość na współpracę oraz budowanie relacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami
 • doświadczenie w realizacji działań prewencyjnych – mile widziane
 • innowacyjność, wprowadzanie nowych trendów w zakresie ochrony ppoż. i ratownictwa chemicznego
 • prawo jazdy kat. B, kat. C – mile widziane
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • bardzo dobra sprawność fizyczna
 • świadectwo kwalifikacji uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office
 • znajomość podstawowych zagrożeń występujących na terenie ANWIL S.A. będzie dodatkowym atutem

Numer ref.: R/30/2018                                                  ważne do 20.01.2019 r.

Aplikacje należy składać na stronie: www.anwil.pl (zakładka Kariera/Rekrutacje bieżące/Stanowisko-Komendant Straży Pożarnej-Aplikuj)

STARSZY RATOWNIK W ZAKŁADOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • realizację zadań w zakresie ratowania ludzi, zwierząt, mienia i środowiska
 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie działania Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A.
Pracując w ANWIL S.A. możesz liczyć na:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
 • dodatkowe świadczenia dla pracowników i ich rodzin
 • przejrzystą ścieżkę awansu wewnątrz organizacji
 Wymagania:
 • wykształcenie średnie, techniczne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • odporność na stres i umiejętność działania pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B oraz C+E
 • ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • szkolenie strażaków ratowników OSP
 • bardzo dobra sprawność fizyczna
 • znajomość podstawowych zagrożeń występujących na terenie ANWIL S.A. będzie dodatkowym atutem

Numer ref.: R/29/2018                                                  ważne do 13.01.2019 r.

Aplikacje należy składać na stronie: www.anwil.pl (zakładka Kariera/Rekrutacje bieżące/Stanowisko-Starszy ratownik w Zakładowej Straży Pożarnej-Aplikuj)

 

 

 

Rejestracja zaktualizowanego Statutu Stowarzyszenia Pożarników Polskich

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597

Od dnia 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : stowpozpol@o2.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:
Bank PEKAO S.A. Oddział w W-wie 18 1240 6074 1111 0000 4996 2389

———————————————————————–

SZKOLENIA W 2018 R.

SPP planuje zorganizowanie kolejnych szkoleń:

 • ogólnych z cyklu: „NOWOCZESNA TECHNIKA I WIEDZA POŻARNICZA W ZAKŁADZIE PRACY”
 • specjalistycznych dla SEKCJI ENERGETYKÓW ORAZ KOMENDANTÓW ZSP i ZSR

Na zakończenie uczestnikom szkoleń zostaną wydane certyfikaty o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły w Dziale „SZKOLENIA”

Dodaj komentarz