Nowości

NADZWYCZAJNY ZJAZD CZŁONKÓW

W dniu 20.01.2017 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym uchwalono nowy statut SPP. Treść jego po zarejestrowaniu w sądzie będzie opublikowana na naszej stronie internetowej.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:
Bank PEKAO S.A. Oddział w W-wie 18 1240 6074 1111 0000 4996 2389

———————————————————————–

SZKOLENIA W 2017 R.

SPP zorganizuje w 2017 r. cykl 3 szkoleń o tematyce ogólnej pod nazwą

„TECHNIKA I WIEDZA POŻARNICZA W ZAKŁADZIE PRACY”

Na zakończenie uczestnikom szkoleń zostaną wydane certyfikaty o ukończeniu szkolenia doskonalącego. Terminarz szkoleń:

 • 18 – 20.01.2017 r. – odbyło się
 • 24 – 26.05.2017 r. – w Kudowie Zdrój – odbyło się
 • 18 – 20.10.2017 r. – w Grodzisku Wielkopolskim – szczegóły niżej

W miesiącu październiku (4 – 6) zorganizowane zostanie szkolenie Sekcji Energetyków.Planowane jest również szkolenie Sekcji Komendantów ZSP i ZSR

 SZKOLENIE SEKCJI ENERGETYKÓW (4 – 6.10.2017 r.

Stowarzyszenie Pożarników Polskich organizuje w dniach 4 – 6.10.2017r. (początek o godz. 13,00) szkolenie w  Augustowie ul. Zdrojowa 1, pod nazwą:

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie jest zadaniem statutowym naszej organizacji i nie stanowi przedsięwzięcia dochodowego

Tematyka szkoleniowa obejmie:

 1. Zmiany w przepisach związanych z ochroną przeciwpożarową – wykładowca z Szkoły       Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas gaszenia pożaru transformatora blokowego – Andrzej Czernecki.
 2. Gazy cieplarniane w systemach gaszących, obowiązek rejestracji w CRO – Piotr Koczuba.
 3. Strefy zagrożone wybuchem, klasyfikacja stref, prowadzenie dokumentacji w zakładzie – Dariusz Gaschi.
 4. Wybrane zagadnienia detekcji pożaru na układach transportowych i składowania paliw stałych – firma IP&S.
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy – Jarosław Szczepoński.
 6. Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych stosowanych w energetyce – Witold Pietrzak. W trakcie spotkania proponuje się poświęcenia czasu na opracowanie materiału wyjściowego do „Ustawy o ochronie ppoż. w zakładach” i przedłożenie go  Panu Prezesowi Witoldowi Frankowskiemu  celem konsultacji w ramach Stowarzyszenia z pracownikami zajmującymi się ochroną ppoż. w innych branżach przemysłu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału do dnia 24.09.2017 r (formularz w załączeniu) drogą   e-mail:  stowpozpol@o2.pl, lub na adres Stowarzyszenia: ul. Fleminga 2,03-176 Warszawa  

Koszt udziału obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 4-6.10.2010 r. wynosi

  • dla członków naszej organizacji             –        1950,00 zł
  • dla osób pozostałych                            –        2100,00 zł

Opłatę należy wnieść zgodnie z fakturą wystawioną przez Stowarzyszenie po odbytym szkoleniu.Szczegółowych informacji dot. udziału w naradzie i innych spraw organizacyjnych  udziela Witold Frankowski tel. 602 29 29 04 , e-mail: stowpozpol@o2.pl .

Szkolenie w Augustowie 4 – 6.10.2017 r.

ZGŁ. UCZESTN. Augustów

SZKOLENIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Stowarzyszenie Pożarników Polskich organizuje w dniach 18 – 20. 10. 2017r. (początek o godz. 13,00) szkolenie w  Hotelu „Behapowiec” w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowej 27.To trzecie spotkanie z cyklu:

„TECHNIKA I WIEDZA POŻARNICZA W ZAKŁADZIE PRACY”

Spotkanie to jest kontynuacją rocznego cyklu szkolenia  doskonalącego a jego uczestnicy otrzymają za całoroczny okres szkolenia stosowne certyfikaty.

Tematyka szkolenia dotyczy głównie osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej  w zakładzie pracy i obejmuje nowoczesne rozwiązania organizacyjne i techniczne w interpretacji najwyższej klasy fachowców z  Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz  służb resortowych.

Szkolenie jest zadaniem statutowym naszej organizacji i nie stanowi przedsięwzięcia dochodowego.

Tematyka szkoleniowa obejmie:

 1. Strefy i oddzielenia przeciwpożarowe.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym podczas działań ratowniczych.
 1. Zasady tankowania pojazdów kolejowych.
 2. Sygnalizacja pożaru z transmisją alarmu do Alarmowego Centrum Odbiorczego.
 3. Wyposażanie jednostek straży zakładowych i zakładów w sprzęt pożarniczy.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału do dnia 10.10. 2017 r. (formularz w załączeniu) drogą   e-mail:  stowpozpol@o2.pl  lub na adres Stowarzyszenia: ul. Fleminga 2,       03-176 Warszawa.

Koszt udziału obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 18– 20.10.2017 r. wynosi:

  • dla członków naszej organizacji             –        850,00 zł
  • dla osób pozostałych                             –      1100,00 zł

Opłatę należy wnieść zgodnie z fakturą wystawioną przez Stowarzyszenie po odbytym szkoleniu. Szczegółowych informacji dot. udziału w naradzie i innych spraw organizacyjnych  udziela Witold Frankowski tel. 602 29 29 04 , e-mail: stowpozpol@o2.pl .

 ZGŁ. UCZESTN. Grodzisk Wlkp

Dodaj komentarz