Nowości

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Uprzejmie informujemy , że od 1 października 2020 – zmienia się numer konta Bankowego.

Aktualny numer to: mBank  96 1140 2004 0000 3302 8048 2233

Z wiadomych przyczyn musieliśmy odwołać wszystkie spotkania szkoleniowe. Jeżeli sytuacja się nie pogorszy to najbliższe spotkanie szkoleniowe planujemy zorganizować na koniec października lub początek listopada w Warszawie (30-to lecie SPP).

Aktualnie w imieniu organizatora zapraszamy  do bezpłatnego udziału w konferencji online                                                                                                                                                                            „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych”.                                                          Spotkanie zaczyna się  o godz. 9:30, 8 października 2020 roku. Całość potrwa ok. 3h.

Zagadnienia tematyczne:

  • st. kpt. Arkadiusz Kaniak – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
    „Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego”
  • mgr Adam Gorgol – Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
    „Kooperacja świadków zdarzenia w przypadku zdarzeń o charakterze mnogim i masowym”
  • Michał Kucap – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego woj. śląskiego; doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    „Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wypadku z dużą ilością poszkodowanych narzuconą przez Ministerstwo Zdrowia”

Aby wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj swój udział poprzez formularz online: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-63

Jeśli tematyka jest interesująca, ale nie uda  się  komuś wziąć udziału tego dnia – nic straconego!  Proszę się zarejestrować  a po szkoleniu będą  przesyłane  nagranie i wszystkie prezentacje.

Pozdrawiam                                                                                                                                                    Janusz Łasak                                                                                                                                                    Prezes SPP

———————————————————————

Szanowni Państwo – zainteresowani szkoleniem aktualizującym

Uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualną sytuacją nie ma szans na zorganizowanie szkolenia stacjonarnego.

Pojawiła się ostatnio możliwość odbycia tego szkolenia w formie e-learningowej (dotychczas nie było takiej możliwości).

 W załączeniu przedstawiam  informacje o szkoleniach aktualizujących uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej – organizowane przez Szkoły PSP – które jak  wynika z informacji  KG PSP  dostały pozwolenie i  uruchomiły  te szkolenia w formie e-learningu. ( nie mam informacji ze szkoły SAP Kraków – może będą w najbliższym czasie). Nie organizują ośrodki szkolenia  KW PSP.

Ponieważ wielu osobom kończą się uprawnienia w maju proponuję zgłosić się jak najszybciej  na szkolenia do wybranej szkoły, które proponują terminy w kwietniu i na początku maja.

Inne szczegóły proponuję uzgadniać bezpośrednio z osobami ze szkoły PSP.

Do chwili obecnej nie ma żadnej informacji – czy będą przedłużone terminy ważności tych szkoleń ( a te ustalenia wynikają z zapisów ustawy i nie łatwo je zmienić), dlatego zalecam możliwie szybkie zgłoszenie się do wybranej szkoły i zaliczenie tego szkolenia.

Osoby którym kończą się uprawnienia w późniejszych terminach mogą poczekać albo zapisać się na szkolenia o których informujemy.

Informacje w załącznikach.

Z poważaniem

Janusz Łasak

Prezes SPP

Aktualizacja SGSP

CS PSP Częstochowa

SAP Poznań


W Dz. U. z 2020 r. poz. 296 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

           —————————————

Z dniem 5.12.2019r. Premier Mateusz Morawiecki powołał bryg. Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Gratulujemy Panu Komendantowi i życzymy wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku.

                                                                 ———————————————

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597

Od dnia 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : biuro3@spp.waw.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:                                                                                                mBank  96 1140 2004 0000 3302 8048 2233

 

Dodaj komentarz