Nowości

          Szanowni Państwo – zainteresowani szkoleniem aktualizującym

Uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualną sytuacją nie ma szans na zorganizowanie szkolenia stacjonarnego.

Pojawiła się ostatnio możliwość odbycia tego szkolenia w formie e-learningowej (dotychczas nie było takiej możliwości).

 W załączeniu przedstawiam  informacje o szkoleniach aktualizujących uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej – organizowane przez Szkoły PSP – które jak  wynika z informacji  KG PSP  dostały pozwolenie i  uruchomiły  te szkolenia w formie e-learningu. ( nie mam informacji ze szkoły SAP Kraków – może będą w najbliższym czasie). Nie organizują ośrodki szkolenia  KW PSP.

Ponieważ wielu osobom kończą się uprawnienia w maju proponuję zgłosić się jak najszybciej  na szkolenia do wybranej szkoły, które proponują terminy w kwietniu i na początku maja.

Inne szczegóły proponuję uzgadniać bezpośrednio z osobami ze szkoły PSP.

Do chwili obecnej nie ma żadnej informacji – czy będą przedłużone terminy ważności tych szkoleń ( a te ustalenia wynikają z zapisów ustawy i nie łatwo je zmienić), dlatego zalecam możliwie szybkie zgłoszenie się do wybranej szkoły i zaliczenie tego szkolenia.

Osoby którym kończą się uprawnienia w późniejszych terminach mogą poczekać albo zapisać się na szkolenia o których informujemy.

Informacje w załącznikach.

Z poważaniem

Janusz Łasak

Prezes SPP

Aktualizacja SGSP

CS PSP Częstochowa

SAP Poznań


W Dz. U. z 2020 r. poz. 296 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

           —————————————

Z dniem 5.12.2019r. Premier Mateusz Morawiecki powołał bryg. Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Gratulujemy Panu Komendantowi i życzymy wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku.

                                                                 ———————————————

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597

Od dnia 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : biuro3@spp.waw.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:
Bank PEKAO S.A. Oddział w W-wie 18 1240 6074 1111 0000 4996 2389

 

Dodaj komentarz