Nowości

Zapraszamy na:

  • szkolenie aktualizujące uprawnienia inspektora lub specjalisty w dniach 20 -22.02. i 27-29.03.2019 w Warszawie.
  • szkolenie w Zakopanem 26.02. – 01.03.2019 – dla  wszystkich osób zajmujących  się ochroną Ppoż. w urzędach, firmach i zakładach pracy – szczegóły w „Szkoleniach”.
  • szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i stałych urządzeń gaśniczych w dniach 12-15.03. 2019 w Ciechocinku.

Zainteresowanym wyślemy szczegółowe oferty – zaproszenia na wymienione szkolenia.

 

————————————————————————————————

Rejestracja zaktualizowanego Statutu Stowarzyszenia Pożarników Polskich

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597

Od dnia 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : stowpozpol@o2.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:
Bank PEKAO S.A. Oddział w W-wie 18 1240 6074 1111 0000 4996 2389

 

Dodaj komentarz