Nowości

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 01 października 2020r. – zmienił się numer konta bankowego.

Aktualny numer to:  mBank  96 1140 2004 0000 3302 8048 2233


W Dz. U. z 2020 r. poz. 296 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

           —————————————

Z dniem 5.12.2019r. Premier Mateusz Morawiecki powołał bryg. Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Gratulujemy Panu Komendantowi i życzymy wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku.

                                                                 ———————————————

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597

Od dnia 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : biuro3@spp.waw.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:

mBank  96 1140 2004 0000 3302 8048 2233

 

Dodaj komentarz