Szkolenia

       Terminy szkoleń na II półrocze 2023 r.

14 – 16. 06. 2023  Sopot

27 – 29. 09. 2023  Zakopane

11 – 13. 10. 2023  Busko Zdrój

25 – 27. 10. 2023  Ustroń

22 – 24. 11. 2023  Krynica Zdrój

13 – 15. 12. 2023  Ciechocinek

Zainteresowanym poszczególnym terminem wyślemy imienne zaproszenie na wskazany adres email.


  Szanowni Państwo – zainteresowani szkoleniem Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej                                        (podstawowe i aktualizujące)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z napływającymi zapytaniami i wnioskami uczestników wcześniejszych podobnych szkoleń, planujemy zorganizować szkolenie aktualizujące uprawnienia  Inspektora  w dniach 12-14 września 2023r. dla osób którym kończą się uprawnienia w październiku 2023r. i terminach późniejszych (oczywiście jeżeli zbierze się  grupa chętnych na takie szkolenie).

Szkolenie takie planujemy zorganizować w Warszawie w CNBOP – w Józefowie k. Warszawy (uczestnikom zapewniamy nocleg i wyżywienie  w czasie szkolenia).

Koszt szkolenia i zakwaterowania w dniach 12-14.09.2023r – 1800 zł netto + 23% Vat.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do hotelu tj. 11.09.2023 za dodatkową              opłatą 150 zł.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie swojego udziału w takim szkoleniu w możliwie najbliższym terminie  – nie później niż do 30 czerwca 2023r. tak by ewentualnie w przypadku braku odpowiedniej grupy – dać szanse na indywidualne szukanie miejsca tego szkolenia.

Planujemy też organizowanie – podobnie jak w latach ubiegłych szkoleń podstawowych na uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej – o ile będą chętni na takie szkolenie.

Zgłaszanie na to szkolenie też prosimy przesyłać w terminie – jak wyżej.

Zgłaszanie na wymienione szkolenia prosimy przesyłać na adres email: biuro3@spp.waw.pl,

 

W zgłoszeniu na szkolenie aktualizujące uprawnienia prosimy podać:

– imię i nazwisko oraz dane kontaktowe- adres e-mail  oraz tel. komórkowy,

– datę  ważności posiadanych uprawnień,

– dane do faktury.

Zainteresowanym wyślemy wymagane dokumenty do wypełnienia przed szkoleniem oraz ewentualnie szczegółowa ofertę lub inny wymagany w zakładzie dokument.

Osoby zainteresowane tymi szkoleniami  (aktualizującymi – którym upływa termin ważności w najbliższym czasie)  – powinny kontaktować się bezpośrednio z  najbliższymi miejscowo organizatorami tych szkoleń czyli  Szkołami PSP lub najbliższymi Ośrodkami Szkolenia KW PSP.

Zalecam możliwie szybkie zgłoszenie się do wybranej szkoły i zaliczenie tego szkolenia , to jest przed końcem ważności wcześniej ukończonego szkolenia.

Z poważaniem

st. bryg. w st. spocz. inż. Janusz Łasak         

Prezes

Stowarzyszenia Pożarników Polskich