Szkolenia

W roku 2018 – planowane są szkolenia:

  • w dniach 19 -21 września 2018 w Ustroniu  na temat: „Nowoczesna technika i wiedza pożarnicza w zapobieganiu pożarom w obiektach produkcyjnych, magazynowych, biurowych i innych”
    oraz                                                                                                                                           „Nowoczesna technika i wiedza pożarnicza w zapobieganiu pożarom w zakładzie pracy, na lotnisku, kolei oraz innych obiektach”