Szkolenia

Zapraszamy przedstawicieli zakładów energetyki na szkolenie :

18 – 20. 09. 2019r. Zakopane

„ Ochrona przeciwpożarowa w energetyce, nowoczesna technika i wiedza pożarnicza w zapobieganiu pożarom w obiektach energetyki, magazynowych, biurowych i innych„

Tematyka szkoleniowa obejmie m. in.:

 1. Przedstawienie i omówienie zmian w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  w zakładach pracy a w szczególności obiektach energetyki oraz interpretacja zapisów zmienionego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków i terenów oraz innych z tym związanych rozporządzeń.
 2. Nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe do zabezpieczenia obiektów energetyki oraz innych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym.
  Zasady i zakres oraz terminy kontroli i konserwacji tych urządzeń przeciwpożarowych.
 3. Praktyczne uwagi i wskazania dotyczące opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów i zakładów pracy (obiekty biurowe, produkcyjne, obiekty energetyczne i inne).
 4. Zasady stosowania i rozmieszczania znaków ewakuacyjnych i oświetlenia ewakuacyjnego  w  obiektach  biurowych,  energetycznych  i innych.
 5. Zadania zakładów pracy wytwarzających i składujących odpady w procesie produkcji  a wynikające z nowej „ustawy  o odpadach”. Zakres i tematyka wymaganych „Operatów pożarowych” dla tych zakładów.
 6. Funkcjonowanie  zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej w świetle zmienionych „ustaw pożarniczych”.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia tel/fax 22 870 20 24, Janusz Łasak tel. 602 733 554, e-mailbiuro3@spp.waw.pl .

Ze względu na  tematykę zapraszamy również inne osoby zainteresowane tematyką ochrony przeciwpożarowej. 

 

Zapraszamy członków SPP i inne zainteresowane osoby do udziału w zjazdach szkoleniowych w dniach:

 • 22 – 25.10.2019r. w Ustroniu k. BB.
 • 02 – 04.10.2019r. w Warszawie
 • 05 – 08.11.2019r. w Ciechocinku
 • 26 – 29.11.2019r. w Krynicy Zdroju

Proponowane tematy:

 1. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy a w tym interpretacja zapisów zmienionego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków i terenów oraz innych rozporządzeń.
 2. Praktyczne uwagi i wskazania dotyczące opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla różnych obiektów i zakładów pracy ( obiekty biurowe, produkcyjne, obiekty kolejowe, lotniska i inne).
 3. Zasady stosowania i rozmieszczania znaków ewakuacyjnych i oświetlenia ewakuacyjnego  w  obiektach  biurowych,  kolejowych , lotniskach  i innych).
 4. Zadania zakładów pracy wytwarzających i składujących odpady w procesie produkcji a wynikające z nowej „ ustawy  o odpadach”. Zakres i tematyka wymaganych „Operatów pożarowych” dla tych zakładów.
 5. Funkcjonowanie  zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej w świetle zmienionych „ustaw pożarniczych”
 6. Tematy branżowe zgłaszane przez uczestników szkoleń a dotyczące  takich branż jak:  energetyka, obiekty kolejowe, lotniska i inne.

Przypominamy też, że w wymienionych terminach mogą być organizowane szkolenia okresowe z zakresu bhp oraz inne z tej tematyki.

 W dniach: 02 – 04.10.2019r. w Warszawie planowane jest szkolenie aktualizujące uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

Planowana jest też organizacja szkolenia podstawowego na uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.