Szkolenia

Zapraszamy członków SPP i inne zainteresowane osoby do udziału w zjazdach szkoleniowych na temat :

„Ochrona przeciwpożarowa w zakładach pracy, nowoczesna technika i wiedza pożarnicza w zapobieganiu pożarom w obiektach energetyki, kolejowych, na lotniskach, zakładach chemicznych, magazynowych, biurowych, hotelowych i innych„

w dniach:

06 – 08. 11. 2019r.  w  Ciechocinku

Tematyka szkoleniowa obejmie m. in.:

  1. Przedstawienie i omówienie zmian w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej
    w zakładach pracy oraz interpretacja zapisów zmienionego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków i terenów oraz innych z tym związanych rozporządzeń.
  2. Nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe do zabezpieczenia różnych obiektów i zakładów pracy w tym o zwiększonym zagrożeniu pożarowym.
    Zasady i zakres oraz terminy kontroli i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w zakładach pracy.
  3. Praktyczne uwagi i wskazania dotyczące opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów i zakładów pracy (obiekty biurowe, produkcyjne, obiekty kolejowe, energetyczne i inne).
  4. Zasady stosowania i rozmieszczania znaków ewakuacyjnych i oświetlenia ewakuacyjnego  w  obiektach produkcyjnych, magazynowych,  biurowych,  energetycznych  i innych.
  5. Zadania zakładów pracy wytwarzających i składujących odpady w procesie produkcji  a wynikające z nowej „ustawy  o odpadach”. Zakres i tematyka wymaganych „Operatów pożarowych” dla tych zakładów.
  6. Funkcjonowanie  zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej w świetle zmienionych „ustaw pożarniczych”.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia tel/fax 22 870 20 24, Janusz Łasak tel. 602 733 554, e-mail: biuro3@spp.waw.pl.

Jak podają oficjalne statystyki Komendy Głównej PSP w ostatnim roku zanotowano prawie 130 000 pożarów w tym 70 bardzo dużych.

W tych pożarach poniosło śmierć 4582 osoby a prawie 70 000 osób odniosło obrażenia. Inaczej mówiąc w każdym dniu powstaje średnio 356 pożarów i w każdym dniu ginie w pożarach średnio 13 osób. 

Ten stan zmusza do zwiększenia prewencji pożarowej tak by w maksymalny sposób zwiększyć bezpieczeństwo szczególnie dla osób przebywających w tych obiektach jak również samych tych obiektów.

Zwracamy się do pracodawców i osób zarządzających obiektami aby umożliwiły osobom zainteresowanym udział w szkoleniach.