Szkolenia

Dot. organizacji szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Odpowiadając na zapytania odnośnie kolejnego spotkania szkoleniowego organizowanego przez SPP uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę niską frekwencję na ostatnich takich spotkaniach w 2018 roku musimy zweryfikować częstotliwość organizowania takich szkoleń.

Dlatego proponujemy by pierwsze takie spotkanie zorganizować w dniach 27.02-01.03.2019r. w Zakopanem lub innej ciekawej miejscowości o ile będą takie inne propozycje. W zależności od frekwencji będziemy planowali kolejne takie spotkania.

Dodatkowo wystąpiła nieprzyjemna sytuacja, ponieważ jeden z Kolegów nie tylko podważył celowość organizowania takich szkoleń ukierunkowanych tematycznie na poszczególne branże (jak np. kolej, energetyka, komendanci), ale pisze „uprzejme donosy” do Dyrekcji PKP jakoby takie szkolenia nie przynosiły żadnych korzyści i są niepotrzebne. Jak domniemam ten Kolega nie był na ostatnich szkoleniach i nie zna ich programu, jak również poruszanej tam tematyki. Dla przypomnienia, szkolenia organizowane we wrześniu i październiku w Ustroniu były merytorycznie bardzo dobrze przygotowane, występowali dobrze przygotowani prelegenci, a dyskusje jakie towarzyszyły tym wystąpieniom świadczyły, że tematyka trafiła do słuchaczy i odpowiadała ich zainteresowaniom.

Tych co nie byli na tym szkoleniu odsyłam do awizowanego programu, a temu Koledze proponuję by w takich sprawach w pierwszej kolejności zwracał się z uwagami i ewentualnymi propozycjami do Zarządu SPP.

—————————————————————————————————————

Zapraszamy na:

– szkolenie aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej      (20-22.02.2019r. Warszawa)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem naszego Stowarzyszenia.