Szkolenia

Zapraszamy na najbliższe szkolenia:

24 – 26. 01. 2024  Ustroń k. BB.

Kontynuujemy cykl szkoleń informacyjno-doskonalących

„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach przemysłowych”  nowoczesna technika i wiedza pożarnicza w zapobieganiu pożarom w obiektach zakładów chemicznych, energetycznych, PKP, produkcyjnych, magazynowych, biurowych i innych”.

Na najbliższym szkoleniu będą omawiane: „NOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW W ZAKŁADACH PRACY”.

Koszt udziału obejmujący udział w szkoleniu zakwaterowanie i wyżywienie – wynosi:

  • dla członków naszego Stowarzyszenia – 1200 zł
  • dla osób pozostałych – 1400,00zł  Szkolenia  SPP są zwolnione z Vat.

Zainteresowanym wyślemy imienne zaproszenie na wskazany adres email.

12 – 14. 02. 2024  CNBOP Józefów k. Warszawy

„SZKOLENIE AKTUALIZUJĄCE UPRAWNIENIA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

Zapraszamy do udziału w innych szkoleniach z zakresu PPOŻ i BHP:

– Informacyjno – doskonalących z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla specjalistów i inspektorów ds. ppoż. ,

– Dla członków komisji pożarowo – technicznej i kadry technicznej,

– Konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń ppoż.,

– okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

– okresowych dla pracowników służby BHP,

– Członków Komisji BHP,

– Społecznych Inspektorów Pracy.

Dalsze terminy szkoleń na 2024 rok – w trakcie planowania.