Szkolenia

 


Szkolenie w Zakopanem 26.02. – 01.03.2019 – dla  wszystkich osób zajmujących  się ochroną Ppoż. w urzędach, firmach i zakładach pracy.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy o najbliższej naradzie szkoleniowej w Zakopanem.

Do wszystkich  członków i osób do których mieliśmy aktualne adresy e-mail wysłaliśmy zaproszenia i informacje o planowanej tematyce tej narady szkoleniowej.

Jednocześnie zgodnie z życzeniem Koleżanek i Kolegów na tym spotkaniu będziemy chcieli wypracować  też stanowisko SPP do zmian w przepisach i przedłożyć propozycję aktów prawnych które poprawiłyby stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kraju oraz poprawiłyby warunki pracy osobom pracującym w służbach Ppoż.

Naprędce sporządzona nowelizacja rozporządzenia MSWiA  nie załatwiła żadnych spraw ale wskazuje  na potrzebę dokonania głębszej analizy obecnego stanu prawnego.

Ostatnie tragiczne wydarzenia spowodowane pożarem i śmiercią dzieci zmusiły nasze władze do zaostrzenia niektórych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Samo zaostrzenie przepisów nie zmieni tej niekorzystnej sytuacji o ile nie wzrośnie świadomość osób odpowiedzialnych za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego nadzorowanych obiektów, czyli Prezesów, Dyrektorów i właścicieli tych obiektów.

Jak podają oficjalne statystyki Komendy Głównej PSP w ostatnim roku zanotowano prawie 130 000 pożarów w tym 70 bardzo dużych. W tych pożarach poniosło śmierć 4582 osoby a prawie 70 000 osób odniosło obrażenia. Inaczej mówiąc w każdym dniu powstaje średnio 356 pożarów i w każdym dniu ginie w pożarach  średnio 13 osób.

Z tych statystyk wynika, że pożary powstają we wszystkich obiektach tj. przemysłowych, magazynowych, biurowych, mieszkalnych, energetycznych, kolejowych, hotelach i wielu innych. Ten stan zmusza do zwiększenia prewencji pożarowej tak by w maksymalny sposób zwiększyć bezpieczeństwo szczególnie dla osób przebywających w tych obiektach jak również samych tych obiektów.

Kilku kolegów  przesłało ciekawe propozycje nowych przepisów i chcielibyśmy w szerszym gronie to omówić i uzupełnić – tak by miały one szersze zastosowanie.

Planujemy powołanie zespołu lub zespołów roboczych które by przygotowały odpowiednie propozycje nowych i zmienionych przepisów.

Planujemy też poruszyć i załatwić  sprawy organizacyjne SPP  ( w tym zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej) – dlatego zależy nam na szerokim udziale osób którym na sercu leży poprawa obecnej sytuacji w tym kolegów z urzędów i  dużych zakładów pracy.

Do zobaczenia w Zakopanem.

(na życzenie wyślemy dodatkowe oferty i zaproszenia tym którzy tych ofert nie dostali)