Strona Główna

4 Maja – Dzień Strażaka

 Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim Strażakom i osobom pracującym na rzecz ochrony przeciwpożarowej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

                                                  Życzenia składa Janusz Łasak                                                      Prezes Stowarzyszenia Pożarników Polskich 

 

———————————————————

„Nieważne pożarniku skąd przychodzisz dla nas liczy się Twoja praca i poświęcenie na rzecz ratowania życia i mienia drugiego człowieka”

Witamy na stronie Stowarzyszenia Pożarników Polskich, które jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą osoby i firmy działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim w zakładach pracy. Główny celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie ochrony przeciwpożarowej w społeczeństwie oraz podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej pożarników. SPP działa od 1990 roku zrzeszając przedstawicieli ponad 500 zakładów takich branż jak przemysł rafineryjny, kolejnictwo, lotnictwo, przemysł chemiczny, energetyka, przemysł elektrotechniczny, kinematografia, bankowość, itp. Do Stowarzyszenia należą przede wszystkim osoby zajmujące się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy, również funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w PSP jak również emeryci.

Organizujemy:

  • Doradztwo techniczne z zakresu zapobiegania pożarom w zakładach pracy;
  • Szkolenia informacyjno-doskonalące dla specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz Komendantów Zakładowych Straży Pożarnych i innych Służb Ratowniczych;
  • Szkolenia (pod nadzorem PSP) na uprawnienia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej oraz szkolenia aktualizujące wyżej wymienione uprawnienia;
  • Szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych urządzeń gaśniczych i innych urządzeń przeciwpożarowych;
  • Wykonujemy Operaty przeciwpożarowe, ekspertyzy, instrukcje i inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz