Strona Główna

Aktualne informacje o terminie szkolenia
„Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej”
znajdują się w dziale „Szkolenia”.

„Uprzejmie informujemy, że w biurze SPP są do odbioru kalendarze plakatowe na 2023”.

„Przypominamy też o opłacie składki członkowskiej za 2023”. Osoby zainteresowane członkostwem w SPP zachęcamy do wypełnienia i podpisania deklaracji członkowskiej ewentualnie kontakt z biurem SPP – tel./fax 22 870 20 24, e-mail: biuro3@spp.waw.pl

„Nieważne pożarniku skąd przychodzisz dla nas liczy się Twoja praca i poświęcenie na rzecz   ratowania życia i mienia drugiego człowieka”

Witamy na stronie Stowarzyszenia Pożarników Polskich, które jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą osoby i firmy działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim w zakładach pracy. Główny celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie ochrony przeciwpożarowej w społeczeństwie oraz podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej pożarników.

SPP działa od 1990 roku zrzeszając przedstawicieli ponad 500 zakładów takich branż jak przemysł rafineryjny, kolejnictwo, lotnictwo, przemysł chemiczny, energetyka, przemysł elektrotechniczny, kinematografia, bankowość, itp. Do Stowarzyszenia należą przede wszystkim osoby zajmujące się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy, również funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w PSP jak również emeryci.

Organizujemy:

  • Doradztwo techniczne z zakresu zapobiegania pożarom w zakładach pracy;
  • Szkolenia informacyjno-doskonalące dla specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz Komendantów Zakładowych Straży Pożarnych i innych Służb Ratowniczych;
  • Szkolenia (pod nadzorem PSP) na uprawnienia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej oraz szkolenia aktualizujące wyżej wymienione uprawnienia;
  • Szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych urządzeń gaśniczych i innych urządzeń przeciwpożarowych;
  • Wykonujemy Operaty przeciwpożarowe, ekspertyzy, instrukcje i inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Dodaj komentarz