Władze

 

ZARZĄD SPP

Funkcja Imię i Nazwisko
Prezes Witold Frankowski
Wiceprezes Zbigniew Łuczak
Sekretarz Andrzej Kamiński
Skarbnik Janusz Łasak
Członek Wiesław Jaroszyński

 

Komisja rewizyjna

Funkcja Imię i Nazwisko
Przewodniczący Roman Kalinowski
Zastępca Przewodniczącego Leszek Czubaj
Sekretarz Antoni Wolny

 Zarząd Sekcji Branżowej Energetyków

Funkcja
Prezes Witold Pietrzak
Wiceprezes Piotr Koczuba
Członek  Tadeusz Lebioda

ZarZąd Sekcji Branżowej Komendantów ZSP i ZSR

Funkcja
Prezes Roman Jaroszewski
Wiceprezes Ireneusz Litwinowicz
Członek Roman Kielin